Pakalpojumi

Datu valsts inspekcijas sertificēta personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

Saskaņā ar  Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.pantu pārziņiem (uzņēmumiem) ir obligāti jāieceļ datu aizsardzības speciālists, kad:

  • apstrādi veic publiska iestāde vai struktūra, izņemot tiesas, tām pildot savus uzdevumus, tajā skaitā arī publisku personu kapitālsabiedrības;
  • pārziņa pamatdarbība sastāv no apstrādes darbībām, kurām to būtības, apmēra un/vai nolūku dēļ nepieciešama regulāra un sistemātiska datu subjektu novērošana plašā mērogā;
  • veic īpašo kategoriju datu apstrādi plašā mērogā, piemēram, apstrādā veselības datus;

 

Personu datu apstrādes atbilstības vērtēšana

Piedāvājam novērtēt Jūsu atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai sniegt atzinumus un ieteikumus atbilstības nodrošināšanai

Iekšējo dokumentu izstrāde atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Izstrādājam personu datu apstrādes aizsardzības iekšējos dokumentus atbilstoši uzņēmuma specifikai un veiktajai personu datu apstrādei atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Izstrādājam personas datu apstrādes un aizsardzības iekšējos noteikumus, privātuma politikas, datu apstrādes darbību reģistru, videonovērošanas veikšanas iekšējās kārtības noteikumus, citas procedūras un dokumentus, kas nepieciešami uzņēmumam, lai noregulētu iekšējos personas datu apstrādes un aizsardzības procesus.

Konsultācijas personu datu aizsardzības jomā

Sniedzam konsultācijas par personas datu apstrādes tiesiskumu, aizsardzību un citiem šīs jomas jautājumiem. Konsultācijas nodrošinām gan juridiskām, gan fiziskām personām

Darbinieku apmācību organizēšana par personu datu apstrādes veikšanu

Lai uzņēmums spētu nodrošināt personu datu apstrādes tiesiskumu un drošību, viss sākas ar darbinieku zināšanām. Nodrošinām darbinieku apmācības personas datu aizsardzības jomā, lai tie spētu saprast personu datu apstrādes aizsardzības nozīmi un būtu informēti par spēkā esošo  tiesisko regulējumu.

Daturegistrs.lv

text table here

Jaunais Personas datu apstrādes likums oficiāli virzās uz priekšu

Ceturtdien, 12. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika atbalstīts Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts – “Personas datu apstrādes likums”, kas nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regulas) piemērošanu Latvijā. Regulas piemērošana tiks uzsākta 2018. gada 25. maijā, nosakot vienādus noteikumus personas datu aizsardzībai visā Eiropas Savienībā (ES). Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, uzsverot jaunā Personas datu […]

Eiropas datu aizsardzības diena

No 2018.gada maija tiks ieviesti stingrāki noteikumi par datu aizsardzību, kas ļaus ES pilsoņiem labāk pārvaldīt savus datus un uzņēmumiem strādāt vienlīdzīgos apstākļos. Vieni un tie paši noteikumi atieksies uz visiem uzņēmumiem, kas darbojas ES. Informatīvais materiāls pieejams šeit.

DVI direktore: Par datu aizsardzību, izaicinājumiem un komforta zonu

Datu valsts inspekcijas direktore Daiga Avdejanova, kura valsts pārvaldē nostrādājusi vairāk nekā 20 gadus, nepiekrīt, ka ierēdņu aparāts ir pārlieku birokratizējies un izveidojies par sava veida daudzgalvainu hidru. Viņasprāt, Valsts kancelejas izveidotajai darba grupai, kas veica funkciju auditus, izvērtējums būtu jāturpina. D. Avdejanovas karjera valsts pārvaldē attīstījusies veiksmīgi – jau vairāk nekā 16 gadus viņa […]

See all our news

Informācijai

Labas prakses principi

  • Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti
  • Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem
  • Datu minimizācija
  • Dati ir precīzi,
  • Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams,
  • Dati tiek apstrādāti saskaņā ar personas tiesībām
  • Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošas adekvātas aizsardzības

Piemērojamie sodi

Vispārīgā datu aizsardzības regula noteic, ka maksimāli piemērojamais sods būs ievērojami augsti un tie ir līdz 20 miljoniem euro vai 4% no gada apgrozījuma pasaules līmenī. Turklāt sodi tiks piemēroti arī par dokumentēta procesa neesamību uzņēmumā kaut arī nav izdarīts personu datu apstrādes pārkāpums.

Kontaktinformācija

SIA “FPDD”

Celtnieku iela 18/20, Liepāja
+371 28664223