Pakalpojumi

Datu valsts inspekcijas sertificēta personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

Saskaņā ar esošo normatīvo regulējumu personu datu aizsardzības speciālista nozīmēšana pārzinim nav obligāta, bet gan brīvprātīga iniciatīva. Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.pants nosaka to personu datu apstrādes veidus, kurus pārzinim ir jāreģistrē Datu valsts inspekcijā. Pārzinis var nereģistrēt personas datu apstrādi, ja tas nozīmē personas datu aizsardzības speciālistu. Jāņem vēra fakts, ka Vispārīgā datu aizsardzības regula, kura obligāti būs piemērojama no 2018.gada 25.maija,  noteic jau konkrētas nozares, kurās pārzinim būs jāieceļ personu datu aizsardzības speciālistu.

Personu datu apstrādes atbilstības novērtējuma veikšana, uzņēmumu un iestāžu iekšējo dokumentu pārbaude

Piedāvājam veikt novērtējumu jūsu veiktajiem personas datu apstrādes mērķiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumiem Nr.216 kā arī varam veikt jūsu esošās situācijas novērtējumu personas datu aizsardzības jomā, izskatot uzņēmuma iekšējo dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem, izstrādājot priekšlikumus un rīcības plānus, kas veicami personu datu apstrādes aizsardzības uzlabošanai.

Iekšējo dokumentu izstrāde atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Izstrādājam personu datu apstrādes aizsardzības iekšējos dokumentus atbilstoši uzņēmuma specifikai un veiktajai personu datu apstrādei. Nodrošinot, iekšējo dokumentu atbilstību esošajam tiesiskajam regulējumam, gan arī gaidāmās vispārīgas datu aizsardzības regulas prasībām.

Konsultācijas personu datu aizsardzības jomā

Sniedzam konsultācijas par personas datu apstrādes tiesiskumu, aizsardzību un citiem šīs jomas jautājumiem.

Darbinieku apmācību organizēšana par personu datu apstrādes veikšanu

Lai uzņēmums spētu nodrošināt personu datu apstrādes tiesiskumu un drošību, viss sākas ar darbinieku zināšanām. Nodrošinām darbinieku apmācības personas datu aizsardzības jomā, lai tie spētu saprast personu datu apstrādes aizsardzības nozīmi un būtu informēti par spēkā esošo kā arī gaidāmo tiesisko regulējumu.

Publikācijas

Jaunais Personas datu apstrādes likums oficiāli virzās uz priekšu

Ceturtdien, 12. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika atbalstīts Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts – “Personas datu apstrādes likums”, kas nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regulas) piemērošanu Latvijā. Regulas piemērošana tiks uzsākta 2018. gada 25. maijā, nosakot vienādus noteikumus personas datu aizsardzībai visā Eiropas Savienībā (ES). Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, uzsverot jaunā Personas datu […]

Eiropas datu aizsardzības diena

No 2018.gada maija tiks ieviesti stingrāki noteikumi par datu aizsardzību, kas ļaus ES pilsoņiem labāk pārvaldīt savus datus un uzņēmumiem strādāt vienlīdzīgos apstākļos. Vieni un tie paši noteikumi atieksies uz visiem uzņēmumiem, kas darbojas ES. Informatīvais materiāls pieejams šeit.

DVI direktore: Par datu aizsardzību, izaicinājumiem un komforta zonu

Datu valsts inspekcijas direktore Daiga Avdejanova, kura valsts pārvaldē nostrādājusi vairāk nekā 20 gadus, nepiekrīt, ka ierēdņu aparāts ir pārlieku birokratizējies un izveidojies par sava veida daudzgalvainu hidru. Viņasprāt, Valsts kancelejas izveidotajai darba grupai, kas veica funkciju auditus, izvērtējums būtu jāturpina. D. Avdejanovas karjera valsts pārvaldē attīstījusies veiksmīgi – jau vairāk nekā 16 gadus viņa […]

Parādīt visus jaunumus

Informācijai

Labas prakses principi

  • Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti
  • Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem
  • Datu minimizācija
  • Dati ir precīzi,
  • Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams,
  • Dati tiek apstrādāti saskaņā ar personas tiesībām
  • Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošas adekvātas aizsardzības

Piemērojamie sodi

  • Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu maksimāli piemērojamie naudas sodi par personu datu apstrādes pārkāpumiem ir – fiziskām personām līdz 700,00 euro, juridiskām personām līdz 14 000,00 euro.
  • Savukārt Vispārīgā datu aizsardzības regula noteic, ka maksimāli piemērojamais sods būs ievērojami augstāks kā iepriekš minētie un tie ir līdz 20 miljoniem euro vai 4% no gada apgrozījuma pasaules līmenī. Turklāt sodi tiks piemēroti arī par dokumentēta procesa neesamību uzņēmumā kaut arī nav izdarīt personu datu apstrādes pārkāpums.

Kontaktinformācija

SIA “FPDD”

Reģistrācijas nr.: 42103080229
Tālrunis: +37128664223