Ērti, droši
un vienkārši

Pārvaldiet uzņēmuma datu aizsardzību ar Daturegistrs.lv risinājumu

Pieejamība 24/7

 • Lietojams no dažādām iekārtām;
 • Nepieciešams tikai interneta pieslēgums;

Glabāšana

 • Droša datu glabāšana;
 • Rezerves kopiju veidošana;

Ietaupījums

 • Finanšu resursi;
 • Laika resursi;

DATU APSTRĀDES REĢISTRS

Ērta pārskatāmība

Iespēja nodefinēt vienības,

kas jāattēlo ērtākai lietošanai

Informācijas josla,

kur tiek fiksētas aktuāla informācija
par konkrēto datu apstrādi

PDF failu izdrukas,

lai pārskatāmi attēlotu datu apstrādi uz vienu A4 lapu un nodrošinātu ērtu datu reģistra saskaņošanas procesu.

Darbinieku apmācības

Organizējiet darbinieku zināšanu pārbaudes testus

Veidojiet savu jautājumu bāzi vai izmantojiet jau sagatavotos jautājumus. Nosūtiet darbiniekiem tikai saiti uz testu un uzsāciet darbinieku apmācības.

Seko līdzi izpildei
0%

SIA “FPDD” komanda jau vairāk nekā 5 gadu garumā,
sniedzot pakalpojumus datu aizsardzībā, pielietojot iegūto pieredzi un zināšanas
ir izstrādājusi risinājumu Daturegistrs.lv, kas ievērojami, gan laika ziņā, gan finansiālā
ziņā atvieglos personas datu aizsardzības procesu sakārtošanu un uzraudzību uzņēmumā
nodrošinot atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.

Ko lietojot Daturegistrs.lv
Jūs varēsiet iegūt?

Daturegistrs.lv ir paredzēts gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem. Tas ir rīks ar kura palīdzību varat rūpēties par uzņēmuma datu aizsardzību ar sertificētu datu aizsardzības speciālistu atbalstu.

0+
mūsu klienti
Icon
pārskatāmi uzturēt datu apstrādes reģistru
iegūt datu apstrādes reģistru pārskatāmā PDF formātā
veikt darbinieku apmācību testu modulī
Icon
iegūt aktuālo informāciju personu datu aizsardzības jautājumos vienuviet
Icon
saņemt noderīgus dokumentu paraugus
Icon
saņemt sertificēta datu aizsardzības speciālista konsultācijas

Izvēlies kādu no sev nepieciešamajiem piedāvājumiem

Start-up pack

no €12


/ mēnesī*

Paredzēts uzņēmumiem, kuriem nav nozīmēta datu aizsardzības speciālista.
Šī ir iespēja ar minimāliem izdevumiem maksimāli izveidot atbilstošu datu aizsardzības sistēmu uzņēmumā.

 • iespēja elektroniski uzturēt datu apstrādes reģistru daturegistrs.lv platformā atbilstoši Datu regulai (saņemsiet arī paraugu datu apstrādes reģistram, ko varēsiet izmantot, veidojot savu);
 • dokumentu projekti, kas nepieciešami personas datu aizsardzības nodrošināšanā (personas datu aizsardzības iekšējie noteikumi, privātuma politika, datu subjektu informēšanas formas, u.c.);
 • aktuāla informācija datu aizsardzības jomā;
Saņemt pakalpojumu

* Pieejams abonējot pakalpojumu uz 1 gadu

Advanced

no €25


/ mēnesī

Paredzēts datu aizsardzības speciālistiem, pašvaldībām un lielākiem uzņēmumiem. Ar šā rīka palīdzību pilvērtīgi un atviegloti varēsiet veikt datu aizsardzības sistēmas uzraudzību.

 • iespēja elektroniski uzturēt datu apstrādes reģistru daturegistrs.lv platformā atbilstoši Datu regulai (saņemsiet rokasgrāmatu tā lietošanai);
 • aktuālas informācijas un noderīgu dokumentu pieejamība;
 • darbinieku apmācību veikšanas rīku – testu moduli, ar kura palīdzību varesiet izveidot darbinieku testus pēc kuru izpildes darbiniekiem sniegt skaidrojumus;



Saņemt pakalpojumu

Custom

indviduāli


pēc vienošanās

Paredzēts visiem gan lieliem gan maziem uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, datu aizsardzības speciālistiem. Apzinot Jūsu nepieciešamību spēsim pielāgort Jums nepieciešamo!

 • iespēja izmantot visas daturegistrs.lv piedāvātas funkcinalitātes;
 • iespēja sistēmu izvietot uz sava uzņēmuma domēnu, piemēram, dais.klients.lv;
 • veidot neierobežotu skaitu uzņēmumu un iestāžu;
 • patstāvīgi administrēt lietotāju tiesību piešķiršanu;
 • saņemt datu aizsardzības speciālista konsultācijas;
Saņemt pakalpojumu

daturegistrs.lv

Sāc lietot Daturegistrs.lv
jau tagad!

Saņem divu stundu bezmaksas konsultāciju.

Sniedzam pakalpojumus dažādu nozaru organizācijām

 • SIA “FPDD” ir noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001
  “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.