Mēs piedāvājam

Konsultācijas

Sniedzam ikdienas konsultācijas personu datu aizsardzības jomā. Pārstāvam gan fiziskas, gan juridiskas personas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, tajā skaitā Datu valsts inspekcijā un tiesā.

kā arī

Datu
aizsardzības speciālista pakalpojumus

Nodrošinām sertificēta datu aizsardzības speciālista pakalpojumus atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulai. Šādā gadījumā uzņēmums par savu datu aizsardzības speciālistu nozīmē FPDD datu aizsardzības speciālistu, par to paziņot Datu valsts inspekcijai. Tālāk jau FPDD datu aizsardzības speciālists uzņēmumā veic visus GDPR 39.panta uzdevumus, kā arī uztur uzņēmuma datu apstrādes reģistru.

Citi piedāvājumi

Izstrādājam personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumus, videonovērošanas veikšanas kārtības, datu aizsardzības pārkāpumu ziņošanas kārtības, informācijas sistēmu drošības noteikumus, privātuma politikas, datu subjektu piekrišanas veidlapas, datu subjektu informēšanas formas jeb privātuma atrunas atbilstoši GDPR 13. un 14.pantam un citus dokumentus, kas nepieciešami, lai uzņēmumā noregulētu datu aizsardzības jautājumus.

Izvērtēsim uzņēmuma atbilstību personas datu aizsardzības jomas regulējošiem normatīvajiem aktiem un sniegsim pamatotus ieteikumus neatbilstību novēršanai vai uzlabojumu veikšanai.

Izvērtēsim uzņēmuma atbilstību personas datu aizsardzības jomas regulējošiem normatīvajiem aktiem un sniegsim pamatotus ieteikumus neatbilstību novēršanai vai uzlabojumu veikšanai.