Izvēlies kādu no sev nepieciešamajiem piedāvājumiem

Start-up pack

no €12


/ mēnesī*

Paredzēts uzņēmumiem, kuriem nav nozīmēta datu aizsardzības speciālista.
Šī ir iespēja ar minimāliem izdevumiem maksimāli izveidot atbilstošu datu aizsardzības sistēmu uzņēmumā.

 • iespēja elektroniski uzturēt datu apstrādes reģistru daturegistrs.lv platformā atbilstoši Datu regulai (saņemsiet arī paraugu datu apstrādes reģistram, ko varēsiet izmantot, veidojot savu);
 • dokumentu projekti, kas nepieciešami personas datu aizsardzības nodrošināšanā (personas datu aizsardzības iekšējie noteikumi, privātuma politika, datu subjektu informēšanas formas, u.c.);
 • aktuāla informācija datu aizsardzības jomā;
Saņemt pakalpojumu

* Pieejams abonējot pakalpojumu uz 1 gadu

Advanced

no €25


/ mēnesī

Paredzēts datu aizsardzības speciālistiem, pašvaldībām un lielākiem uzņēmumiem. Ar šā rīka palīdzību pilvērtīgi un atviegloti varēsiet veikt datu aizsardzības sistēmas uzraudzību.

 • iespēja elektroniski uzturēt datu apstrādes reģistru daturegistrs.lv platformā atbilstoši Datu regulai (saņemsiet rokasgrāmatu tā lietošanai);
 • aktuālas informācijas un noderīgu dokumentu pieejamība;
 • darbinieku apmācību veikšanas rīku – testu moduli, ar kura palīdzību varesiet izveidot darbinieku testus pēc kuru izpildes darbiniekiem sniegt skaidrojumus;Saņemt pakalpojumu

Custom

indviduāli


pēc vienošanās

Paredzēts visiem gan lieliem gan maziem uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, datu aizsardzības speciālistiem. Apzinot Jūsu nepieciešamību spēsim pielāgort Jums nepieciešamo!

 • iespēja izmantot visas daturegistrs.lv piedāvātas funkcinalitātes;
 • iespēja sistēmu izvietot uz sava uzņēmuma domēnu, piemēram, dais.klients.lv;
 • veidot neierobežotu skaitu uzņēmumu un iestāžu;
 • patstāvīgi administrēt lietotāju tiesību piešķiršanu;
 • saņemt datu aizsardzības speciālista konsultācijas;
Saņemt pakalpojumu